Duttendael

Aankoop pakket 3 : “Compleet Service Pakket”

Incl. de kosten en het verzorgen van een bouwkundige keuring en taxatierapport

 • Samen met u de woonwensen in kaart brengen en deze vertalen naar selectiecriteria in het NVM uitwisselingssysteem en op Funda;
 • Haalbaarheid daarvan toetsen aan de hand van de door u gewenste maandelijkse woonlasten in relatie tot de financiële draagkracht;
 • U wordt dagelijks door ons op de hoogte gebracht van de nieuwe objecten binnen uw zoekprofiel per e-mail, telefoon of fax;
 • Coördineren en verzorgen van bezichtigings-afspraken;
 • Begeleiding en advisering na deze bezichtigingen omtrent bouwkundige staat van onderhoud, prijs-kwaliteitverhouding, stand en ligging, omgevings factoren alsmede privaat en publiekrechterlijke zaken;
 • Bij vinden van uw “droomhuis” in overleg bepalen van de te volgen strategie en het starten van de aankoop-onderhandelingen;
 • Redigeren bij het hanteren van de juiste aankoopvoorwaarden in de koopovereenkomst;
 • Na ontvangst koopovereenkomst geven wij u een uitgebreide uitleg hierover, alvorens deze wordt ondertekend;
 • Zorgdragen voor de uitvoering van een bouwkundig onderhoudsrapport en taxatierapport;
 • Coördineren van de overdracht bij de notaris;
 • Nazien en zonodig corrigeren van de eindafrekening en leveringsakte;
 • Zorgdragen voor een correcte oplevering tijdens de inspectie;
 • Opnemen van meterstanden gas, water en elektriciteit;
 • Oplossen van problemen ook na de overdracht door b.v. verborgen gebreken.
 • Indien uit het eigen bestand van Duttendael wordt aangekocht zullen geen kosten worden berekend.