Duttendael

Verkoop pakket 4 : “Full Service”

Inclusief de kosten: -bouwkundige keuring -fotopresentatie -onderhoudswerkzaamheden met een max. van € 250,—

 • Na een uitgebreide opname van uw woning, geven wij een vrijblijvend advies met betrekking tot de opbrengstverwachting op basis van vergelijkende verkopen in de nabije omgeving;
 • In samenspraak bepalen van de vraagprijs;
 • Samenstellen van een verkoopplan;
 • Verkoop-, en inrichtingsadvies van de te verkopen woning;
 • Verzorgen van vermelding op Funda, de Duttendael site en in het NVM uitwisselingssysteem;
 • Het voor uw rekening, plaatsen van advertenties en/of andere vormen van public relations bij de relevante media;
 • Onderhandelingen voeren met de kopende partij;
 • Bespreken verkoopvoorwaarden en opmaak van koopovereenkomst;
 • Zonodig onderzoek naar Vereniging van Eigenaren, asbest, lood, olietank erfdienstbaarheden en publiekrechterlijke beperkingen;
 • Opmaak reclametekst en verzorgen van een fotoreportage t.b.v. de presentatie;
 • Opvallend verkoopbord en/of driehoeksbord plaatsen + te koop biljetten plakken;
 • Begeleiden van de bezichtigingen;
 • Nazien en zonodig corrigeren van de eindafrekening en leveringsakte;
 • Uitvoeren van de opleveringsinspectie met daarbij opname van meterstanden van gas, water en elektriciteit;
 • Zorgdragen voor een goede en stipte oplevering;
 • Het verzorgen van open huis dagen en avonden;
 • Na een uitgebreide uitleg van de koopakte wordt deze door u ondertekend;
 • Coördineren van de overdracht bij de notaris;
 • Oplossen van problemen ook na de overdracht van b.v. een claim door kopers wegens vermeende verborgen gebreken;
 • Verhelpen dan wel opheffen van eventuele kleine onderhoudswerkzaamheden door en voor rekening van Duttendael Makelaardij tot max. € 250,—;
 • Uitgebreide bouwkundige keuring.